Zadajte hodnoty
* počet dní prenájmu
* rozmery lešenia výška (m)  x  šírka (m)
* prepravná vzdialenosť [km]
Prepočty
metre štvorcové
nájom [počet dní x 0,057 € / m2]
montáž + demontáž [1,83 € / m2]
počet prepráv [na jednu prepravu max. 400 m2]
dovoz [ 0,50 € / km ] vrátane cesty späť
odvoz [ 0,50 € / km ] vrátane cesty tam
doprava spolu
Výsledok
Cena spolu:


Doplňujúce informácie
* - Povinný údaj
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Vypočítané hodnoty niesú záväzné, slúžia iba ako predbežná informácia
Konverzný kurz 30,126 Sk / €