Ponúkame radové lešenie typu GRAF
Ľahké lešenie podľa STN 738101:1981 a STN 738116:2001
Lešenie GRAF je rámcové oceľové lešenie, kde šírka rámu je 0,65m, výška 2m a dížka pola je 2,5m
Pípustné zaťaženie podlahy je max. 2,0 KN/m3, trieda lešenia 3
Maximálna výška 30m (s upraveným zábradlím max. výška 60m)
V jednom poli môže byť max. zaťažená jedna podlážka

Prenájom pojazdného lešenia

Pojazdné lešenie G 2500 2,5 x 1,3 m
Pracovná výška 8,2 m

HOT LINE 0903 600 606